top of page

Nejčastější závady domácích klimatizací a jejich řešení

servis_ilustrace.png

Klimatizace nefouká a máme pocit, že dostatečně nechladí

Nejčastější závada domácích klimatizací je, že nám subjektivně přijde, že klimatizace nedělá to, co má, prostě neklimatizuje. Obvyklou příčinou je znečištěný filtr, který zamezuje dostatečnému proudění vzduchu. Je jasné, že takový filtr si zaslouží důkladné vyčištění. Kromě toho že klimatizace v tomto případě nechladí a filtr je zanesen, stává se také chovnou půdou pro plísně, které si nevědomky díky ventilátoru vesele pouštíme rozfoukáváme do interiéru. Jednoduchá rada je nechat klimatizační jednotku vyčistit. A nezapomínejte, že to neděláme jen pro správnou funkci zařízení ale i pro své zdraví.

Vytékající voda z vnitřní jednotky klimatizace

Pokud vám vytéká z vnitřní jednotky voda, nejčastěji se tvoří pod spodní hranou nástěnné klimatizační jednotky nevzhledné mokré mapy na stěně. Naznačuje to ve většině případech ucpaný odtok kondenzátu, kde se díky nedostatečné údržbě tvoří plísně a usazují nečistoty. V horším případě je nutné zajistit výměnu čerpadla kondenzátu.

Únik vody z venkovní klimatizační jednotky

Kaluž vody ve dnech, kdy už pár týdnů nezapršelo je varovný signál v případě, že je přímo pod venkovní jednotkou, je to zpravidla způsobeno prasklou vaničkou pro kondenzát, případně již dosluhujícím těsněním, nebo také neodbornou instalací. Ať je tomu tak, nebo onak, je nutné zachovat chladnou hlavu a klimatizaci odpojit od napájení a kontaktovat odborný servis. V tomto případě se nedoporučujeme neodborný zásah, protože nevčasné odstranění závady může přejít v mnohem nákladnější opravu.

Namrzlá klimatizace (namrzlý výparník vnitřní klimatizace)

Je to problém, který souvisí s důkladnou údržbou filtrů. V případě, že se klimatizaci nedostává požadovaná péče, filtry jsou ucpané a vzduch se již přes ně jen stěží probojuje ven, dochází k typickému jevu a klimatizace začne namrzat a tvoří se kolem výparníku ledová krusta. Ale důvodů namrzání může být víc, může to způsobovat nefunkční ventilátor, ale třeba i únik chladiva. V tomto případě raději nechte klimatizaci zkontrolovat odborníkem. 

SERVIS KLIMATIZACÍ A VZDUCHOTECHNIKY

 

24/7 servis pro systémy větrání a klimatizace 

Firma Bohemik disponuje samostatným střediskem pro servis klimatizace a vzduchotechniky. Alespoň jeden z našich zaměstnanců je vám vždy k dispozici. Sami si vyberte způsob jak nás kontaktovat s poptávkou na záruční i pozáruční servis 24/7.

 

Potřebujete spolehlivého dodavatele servisu pro klimatizace a vzduchotechniku? Volejte naší hotline:

SERVIS HOTLINE

 

+420 725 309 691

bottom of page